Stamriool Moerkapelle

Voor de Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle hebben wij 680 m1 betonnen transportriool aangelegd. Ook het bijbehorende grondwerk en het leveren en plaatsen van rioolputten behoorde tot de werkzaamheden. Het doel van het stamriool is het vereenvoudigen van de rioolstelsel in Moerkapelle. Door de aanleg van het stamriool kunnen persleidingen worden ingekort en in de toekomst volledig komen te vervallen.

Algemene gegevens:
Opdrachtgever: Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Ontwerp: nvt
Plaats: Moerkapelle
Adres: Westland, Hollevoeterlaan en Kerkstraat
Startwerk: September 2008
Oplevering: Maart 2009
Werkzaamheden:
Opbreken van bestaande elementen- en asfaltverharding
Aanbrengen van betonriool  Ø400, Ø500, Ø600, Ø700 en Ø800mm
Aanbrengen van betonputten
Aanvullen leidingen met zand
Aanbrengen tijdelijke verharding
Afvoeren overtollige grond
Grootte werk:
6500 m3 Grondwerk
1600 m2 Opbreken straatwerk en asfaltverharding
680 m1 Betonriool Ø400 t/m Ø800
26 stuks Betonputten
1600 m2 Tijdelijke bestrating
3800 m3 Afvoeren overtollige grond