Melanchthon en het Wolfert Dalton in Bergschenhoek

Bij het Melanchthon en het Wolfert Dalton in Bergschenhoek hebben we twee complete schoolpleinen incl. omliggend openbaar gebied ingericht. Het omliggende gebied bestaat uit een stuk openbare weg (de Zijde), een fietspad en de terreininrichting om de naastgelegen sporthal. Een eyecatcher van het werk is de grote hardhouten tribune op het schoolplein van het Melanchthon College. Deze tribune is door ons volledig in het werk gemaakt en heeft een optische koppeling met de tribune in de school.
Bijzonder aan het project was de korte beschikbare tijd waarin de werkzaamheden uitgevoerd diende te worden. Doordat wij vlak voor de uitvoering konden meedenken, hebben wij met behulp van alternatieven veel tijd en geld kunnen besparen. Mede hierdoor zijn de werkzaamheden binnen de gestelde tijd opgeleverd.
Algemene gegevens:
Opdrachtgever: Gemeente Landsingerland
Plaats: Bergschenhoek
Adres: De Zijde
Status: Opgeleverd
Startwerk: Maart 2010
Oplevering: Augustus 2010
Werkzaamheden:
Diverse voorbereidende werkzaamheden zoals hulpwegen en rijplatenbanen.
Verrichten van grondverzet
Frezen van bestaande asfaltverharding en verwijderen van bestrating
Aanpassen en uitbreiden van de PVC vrijverval riolering
Aanbrengen van een rioolpompgemaal
Aanbrengen van een PE drukrioolbuis
Verzorgen van hemelwaterafvoer met behulp van kolken, molgoten en lijngoten
Aanbrengen van hardhouten beschoeiingen
Technisch uitwerken en realiseren van een keermuur bestaande uit legioblokken
Verzorgen van een tijdelijke trap van betonplaten
Maken trappen bestaande uit geprefabriceerde traptreden
Technisch uitwerken en realiseren van een hardhouten tribune
Aanbrengen van bestrating bestaande uit betontegels en betonstraatstenen
Aanbrengen van asfaltverharding
Verzorgen van de openbare verlichting bestaande uit grondkabel en lichtmasten
Aanbrengen terreinmeubilair bestaande uit bankjes, boombeschermers en fietsenrekken
Aanbrengen van dubbelstaafmathekwerken
Aanbrengen van bomen en beplanting
Grootte werk:
33.000 m3 Grondverzet
1.765 m1 Riolering
500 m1 Hardhouten beschoeiing
185 m1 Keermuur van legioblokken
16.000 m2 Elementenverharding
1.500 m2 Asfaltverharding
620 m1 Prefab traptreden
83 stuks Lichtmasten
750 m1 Dubbelstaafmathekwerken
120 st Bomen
1.700 m2 Beplanting