Sanering asbesthoudende puinverharding

Sanering asbesthoudende grond te Bergschenhoek
Op een locatie waar nieuwbouw is gepland te Bergschenhoek hebben wij een sanering uitgevoerd.
De sanering betrof het ontgraven en afvoeren van een puinverharding met asbestverontreiniging. Het terrein is na het verwijderen van de vervuiling aangevuld met zand.
Algemene gegevens:
Plaats: Bergschenhoek
Adres: Rottekade
Status: Opgeleverd
Startwerk: Juni 2011
Oplevering: Juni 2011
Werkzaamheden:
Opbreken van elementenverharding
Uitvoeren van sanering volgens BRL 7001
Afvoeren en storten van vervuilde puinverharding
Leveren en aanbrengen van zand

 

Grootte werk:
155m2 Leegruimen tuinen
253 ton Ontgraven en afvoeren vervuilde puinverharding
140 m3 Aanvoeren en verwerken van zand