Rabobank de Lier

Terrein van de Rabobank te De Lier
In opdracht van Van Mierlo Bouwmaatschappij hebben wij de totale infra bij de Rabobank in de Lier verricht. Voordat we het terrein hebben aangelegd, hebben we het grondwerk voor het gebouw gedaan en de riolering aangesloten. Bij de inrichting van het terrein hebben we onder meer keerwanden geplaatst, lijngoten en bestrating aangebracht. Een eyecatcher is de metalen trap met split. Hiervoor zijn speciale elementen op maat gemaakt, die in het werk zijn gesteld. Om de split goed te laten liggen, is er nidagravelplaten in de treden verwerkt.
Algemene gegevens:

 

Opdrachtgever: Van Mierlo Bouwmaatschappij
Arcitect: Bothligk
Plaats: De Lier
Adres: Leehoven 65
Startwerk: September 2008
Oplevering: November 2010
Werkzaamheden:
Verzorgen van het grondwerk van het gebouw inclusief de parkeerkelder.
Aansluiten van de riolering op het gemeenteriool
Leveren en plaatsen van betonnen keerwanden om het gebouw
Groene parkeerplekken dmv grasbetonstenen
Afwatering hemelwater met behulp van lijngoten en straatkolken
Leveren en plaatsen van spijlenhekwerken incl. 3 elektrische schuifpoorten
Maken van boomgaten
Aanbrengen van bestrating
Constructief uitwerken en realiseren van een metalen trap met split
Aanbrengen van bermen en paden van zebra split
Grootte werk:
3500 m3 Grondverzet
80 m1 Lijngoot
200 m1 Riolering
220 m1 Keerwanden
3000 m2 Bestrating
650 m2 Splitpaden
115 m1 Hekwerk