Rioolvervanging van Maerlantpark te Capelle aan den IJssel

In opdracht van de Gemeente Capelle aan den IJssel hebben wij de riolering vervangen in de PC Boutensingel en een deel van het Van Maerlantpark. In combinatie met het rioolwerk zijn de straten meteen door ons opgehoogd. De oude asfaltverharding is verwijderd en hier is bestrating voor in de plaats gekomen.
Algemene gegevens:
Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel
Ontwerp: nvt
Plaats: Capelle aan den IJssel
Adres: Van Maerlantpark en PC Boutensingel
Startwerk: November 2009
Oplevering: Juni 2010
Werkzaamheden:
Opbreken en afvoeren van de bestaande asfalt- en elementenverharding
Plaatsen van bronbemaling
Verwijderen van bestaande PVC riool en betonputten
Aanbrengen nieuwe PVC riool Ø400mm en Ø500mm
Aanbrengen van PE inspectieputten
Ophogen van de straten met bims
Aanbrengen van fundering van eifelithlava
Aanbrengen van straatlaag
Aanbrengen van elementenverharding
Uitvoeren van diverse beton reparaties aan de bestaande brug
Grootte werk:
3800 m2 Opbreken bestaande elementen- en asfaltverharding
330 m1 Hoofdriool vervangen
9 stuks Inspectieputten
1700 ton Bims ophoging
525 ton
Eifilith lava fundering
3220 m2 Bestrating