Eersteling Moerkapelle

In opdracht van Schipper Bouwgoep hebben wij de totale infra voor 3 appartementenblokken en 4 eengezinswoningen op het project Eersteling verzorgd.

 

Algemene gegevens:

Opdrachtgever: Schipper Bouwgroep
Ontwerp: Rijnboutt BV
 Plaats : Moerkapelle
Adres: Ganzepad
Startwerk: augustus 2010
Oplevering: Oktober 2011

 

Werkzaamheden:

Bouwrijp maken terrein, aanbrengen van bouwegen

Ontgraven van de bouwputten

Aanbrengen van Hoofdriolering

Verzorgen van een met zand gevulde nutssleuf

Verzorgen van rioolaansluitingen op het hoofdriool

Aanbrengen van elementenverharding

Aanbrengen van hagen en bomen

Verzorgen van de openbare verlichting

Grootte werk:

800 m2 Bouwwegen
2000 m3 Grondverzet
315 m1 Hoofdriool
75 m1 Nutssleuf
1250 m2 Bestrating
325 m1 Beukhagen
9 stuks Bomen
11 stuks Lichtmasten