CERTIFICERING

 

We hebben de volgende certificering voor het uitvoeren en begeleiden van grond-, weg- en waterwerken, alsmede cultuurtechnische werken en aanleggen en onderhouden van groenwerkzaamheden.

– ISO 9001

– VCA**

Daarnaast hebben we een procescertificaat voor een beoordelingsrichtlijnuitvoering (water)bodemsanering

– BRL SIKB 7000

 

ISO 9001

Een internationale norm voor kwaliteitsmanagement is de ISO 9001. Dit instrument helpt processen te optimaliseren en te structuren. Zo kan er efficiƫnter gewerkt worden, maar ook problemen kunnen tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kunt u als klant centraal staan.

 

VCA**

VCA betekend Veiligheid gezondheid en milieuChecklist Aannemers. Maar het is meer dan een checklist. Het is in feite een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem

 

BRL SIKB 7000

We hebben uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methode. (BRL SIKB 7001) Met dit certificaat zijn wij bevoegd bodemsaneringen uit te voeren. Wij beschikken zelf over een deconterminatie unit en een hydraulische rupskraan met overdrukcabine. Hierdoor kunnen wij op een flexibele en goede manier werken met vervuilde grond tot een goed einde brengen.